Brepols
Browse
Leven_Werken_Kempen_tabel_10-1_10-2.pdf (525.27 kB)
Download file

Leven en Werken in de Kempen: De eerste fabriekswerkers tussen 1870 en 1886 - Tabellen

Download (525.27 kB)
dataset
posted on 2023-03-17, 09:15 authored by Gil Tack

Aangepaste tabellen bij Gil Tack, Leven en Werken in de Kempen. De eerste fabriekswerkers tussen 1870 en 1886, Turnhout: Brepols, 2023.


Tabel 10.1. Budget van een financieel goed geplaatst gezin, uitgaven per jaar.

Tabel 10.2. Budget van een beeldhouwer, uitgaven per jaar.


https://www.brepols.net/products/IS-9789056220747-1


History

Usage metrics

    Brepols

    Categories

    Exports